Kvalita esenciálnych olejov

Kvalita je v tomto odbore veľmi často diskutovaná otázka a to preto, že jediný prístupný spôsob hodnotenia a porovnania je iba našimi zmyslami, čo je metóda subjektívna. Odlišné variety farby a vône u toho istého druhu esenciálneho oleja nemusia o kvalite nič vypovedať, a ani intenzita vône nie je smerodajná, najmä ak je prírodná silica nahradená synteticky pripravenou parfumovanou vôňou, kde býva zdôrazňovaná najmä vonná zložka.

Vôňa a tiež chemické zloženie toho istého druhu silice sa môže líšiť podľa roku zberu ich materskej rastliny, pôdnych a klimatických podmienok a tiež podľa spôsobu (metódy) získavania silice z rastliny. Tiež cena nie je smerodajná, nemusí vždy platiť, čím drahší tým kvalitnejší.

Pre spotrebiteľa je predovšetkým podstatné uvedomiť si, že esenciálny olej čiže prírodná silica je niečo úplne diametrálne odlišného od výrobku zvaného vonný olej. Vonné (syntetické) oleje, ktoré sú vhodné do parfumov, kozmetiky apod., nemôžu nikdy nahradiť pravé prírodné oleje. Prírodné silice, vďaka svojmu chemickému zloženiu vykazujú viacnásobné terapeutické účinky, čo sa o vonných olejoch rozhodne povedať nedá. Týmto nechceme vonné oleje zatracovať, majú na trhu svoje miesto, ale je dobré uvedomiť si tento zásadný rozdiel.

Zákazník by pri svojom výbere spoliehať nielen na to, čo predajca uvádza, ale tiež na svoj sedliacky rozum. Potom by mal bez problému poznať, že napríklad ponúkaný esenciálny olej s vôňou manga, banánu, višne atď. je nezmysel. Z višne ani banánu (v podstate zo žiadneho iného ovocia okrem citrusov) nie je možné prírodnú silicu získať. Rovnako označovanie vonný olej prírodný je zavádzajúce. Zahŕňať vonné oleje pod krídla arómaterapie je nehorázne klamanie zákazníka. Klamaním je tiež riedenie olejov bez dostatočného označenia na štítku, miešanie prírodných silíc s vonnými olejmi apod.

Naša firma nakupuje oleje od európskych i mimoeurópskych dodávateľov, vždy renomovaných a dôsledne preverených. Striktne rozlišujeme medzi tým, čo je prírodné a čo nie. Ku všetkým výrobkom existujú bezpečnostné listy, technické špecifikácie, analytické certifikáty a deklarácie alergénov.

Oleje spĺňajú všetky súčasné legislatívne požiadavky, sú skladované v čistých klimatizovaných priestoroch. K dispozícii je neustále prakticky kompletný sortiment, ktorý stále rozširujeme.