Jan Ježek
otec dvou dětí, milovník přírody
22. septembra

Astrologická aromaterapia

Ako využiť silu rastlín pri harmonizácii osobnosti

Niektorí ľudia považujú astrológiu za šarlatánstvo, iní zase naopak bezmedzne veria tomu, čo si prečítajú v rubrike horoskopov na stránkach spoločenského magazínu. Pravdou však zostáva, že astrológia sprevádza ľudstvo už pár tisíc rokov. Niekedy sa na ňu pozerá ako na spôsob predpovedania budúcnosti, ale na astrológiu sa tiež môžeme pozerať ako na náuku študujúcu postavenie planét v určitom okamihu a z určitého miesta na Zemi. A na základe tejto konštelácie potom interpretuje symbolický význam nebeských telies ako určitých životných princípov. Takýto pohľad na astrológiu je nám bližší.

Vnútorný svet človeka a choroba

Pomocou horoskopu, ktorý sa najčastejšie viaže k okamihu narodenia konkrétneho človeka, zachytáva astrológia určité energetické naladenie, ktoré sa odráža v psychickej štruktúre človeka. Postavenie planét na nebi teda nie je príčinou toho, že človek má tie alebo oné záujmy, že sa nejako správa, ani nie je príčinou udalostí. Planéty skôr symbolizujú určitú silu, signalizujú určité vlohy, tie sa ale musia k životu ešte len prebudiť. Tomu napomáhajú rodičia, vychovávatelia, okolitý svet a spoločnosť.

Rôzne vlohy sa menia z pasívnych na aktívne (napríklad keď ten, kto je manipulovaný, manipuluje potom druhých), obracajú sa proti vlastnej osobe (v podobe choroby), sú vytlačované alebo sa prenášajú na druhých. Možno tiež poznáte niekoho, ktorého partnerské vzťahy končia vždy rovnakým spôsobom. Alebo niekoho, koho sa stále zvláštnym spôsobom drží smola. Opakujúci sa scenár predstavuje psychologickú silu, ktorá sa človeku vnucuje, či už sa jej vzpiera, alebo si myslí, že koná v slobodnej vôli. A trvá tak dlho, kým nedokážeme rozpoznať podstatu problému a vyrovnať sa s ním.

Celostný pohľad

Astrológia môže poskytnúť službu všade tam, kde je potrebné odhaliť vnútorné konflikty, kde ide o sebapoznanie a o skutočné poznanie druhých. Podobne ako všetky starobylé náuky nevníma astrológia telo a dušu oddelene. Chápe telo ako zrkadlový obraz vykreslenia vnútorných psychických konštelácií. Každému znameniu zverokruhu odpovedá určitá oblasť ľudského tela a jeho funkcie. Ak nás zasiahne choroba, znamená to, že sa určitá časť nášho organizmu ocitla v disharmónii. Prejavuje sa vonkajšími príznakmi tam, kde príslušná schopnosť nenachádza adekvátny životný prejav. Napríklad ak sa nedokážeme v živote presadiť, môže sa to prejaviť ochorením hlavy, žlčníka alebo zápalmi. Ak sa nám nedarí vytvárať partnerské vzťahy, môžu nastať problémy s bedrami alebo pečeňou. Ak máme prekážky v komunikačných zručnostiach, môžeme sa stretávať s bronchitídou alebo pľúcnymi chorobami. Samozrejme, život je oveľa zložitejší a uvedené príklady sú iba hrubo načrtnuté.

Vzťah astrológie a aromaterapie

Každé znamenie zvieratníka má určitú základnú psychologickú charakteristiku, životný princíp. Pokiaľ sa z rôznych dôvodov tomuto princípu bráni v plnom prejave, je možné takýto deficit vyrovnať práve pomocou aromaterapie. Astrológia nám teda pomáha na úrovni diagnostickej, aromaterapie na úrovni liečebnej. Prírodné esenciálne oleje pri správnej voľbe a správnom spôsobe použitia napomáhajú psychickej harmonizácii osobnosti.

Pozrime sa bližšie na jeden konkrétny príklad, napríklad Býka. V psychologickej rovine symbolizuje rozhodnosť, energickosť, čestnosť a dobrosrdečnosť. Na materiálnej úrovni sa prejavuje túžbou zhromažďovať majetok a vytvárať zásoby pre pocit istoty. Aj sa iní miešajú do Býkových záležitostí, narušujú jeho pohodlie, leňošenie alebo majetok, môžu potom Býky konať bezohľadne a bezcitne, alebo sa uzavrú do seba a ironizujú, kritizujú okolie. Telesne to potom kompenzujú krčnými chorobami, cukrovkou, obezitou, schizofréniou, depresiami. Aromaterapeutická zmes Býk obsahuje bazalku, ktorá posilňuje neurovegetatívny systém a pomáha pri duševnom vyčerpaní. Myrta vzpružuje a harmonizuje energetické centrá. Rozmarín stimuluje produkciu adrenalínu a vďaka antiseptickým vlastnostiam účinkuje pri zápaloch krku a mandlí.

Synergické pôsobenie esenciálnych olejov

Každá jednotlivá zmes Astrologickej aromaterapie Phytos prísne rešpektuje špecifické účinky použitých esenciálnych olejov. Vzájomne sa dopĺňajú a posilňujú vo svojom pôsobení, ale zároveň zohľadňujú vzájomnú miešateľnosť.

Či už sa budete oddávať astrologickej aromaterapií na základe vášho znamenia vo zvieratníku prostredníctvom aromalampy alebo aromadifuzéra, pamätajte, že efekt posilňuje príjemné prostredie. Zapáľte sviečky, pohodlne sa usaďte, obklopte sa peknými predmetmi. S každým znamením sa tiež spájajú charakteristické minerály alebo signifikantné kovy. Už sme o tom hovorili, ide tu o vnútorné konflikty, hlboko zasunuté prekážky, ktoré sme si vo svojej duši vytvorili, ktoré sú príčinou nášho nesúladu. Je teda nanajvýš vhodné, aby tieto aromaterapeutické chvíľky boli len a len okamihy vás so sebou samými.

 


Astrologicke zmesi 100% esenciálnych olejov

Zmesi esenciálnych olejov harmonizujú osobnosť daného znamenia.

[Fancy_Facebook_Comments]