CO2 extrakty

Proces extrakcie oxidom uhličitým (Co2) je modernou metódou získavania rastlinných extraktov. Oxid uhličitý, ktorý je normálne teploty a tlaku plyn, sa za určitej teploty a tlaku (tzv. superkritický bod) zmení na kvapalinu. Ide o stabilné a bezpečné kvapalné rozpúšťadlo. Táto metóda produkuje esenciálne oleje s niekoľkými cennými pridanými výhodami, ktoré bránia tepelnej degradácii niektorých vonných látok pri parnej destilácii za atmosférického tlaku.
Vďaka svojej stabilite CO2 uľahčuje úplnú extrakciu vzácneho a vonného oleja. Proces umožňuje extrakciu bez vážneho dopadu na zariadenie a akonáhle je fáza extrakcie dokončená, CO2 sa premení na plyn a okamžite a úplne sa odparí. Celý proces je uzavretý cyklus, takže odparený CO2 sa použije znovu pri ďalšej extrakcii. Tento proces je veľmi účinný, pretože je známe, že zachováva skutočnú arómu rastlinnej hmoty.


0