Ľalia

Absolue

Lilium auratum


hojí popáleniny a obareniny

Objem

,

Indikácie

Vôňa

,

od 12,92 

Skladom

Ľalia

Ľalia (Lilium) je rod cibuľových kvitnúcich rastlín z čeľade ľaliovité (Liliaceae). Zahrnuje asi 110 druhov.

Ľalia je po celom svete známa predovšetkým ako symbol čistoty, no je tiež symbolom rytierstva a skautingu.

Pre Grékov bola ľalia symbolom materstva a plodnosti.

Mnohí si jej význam spájajú s Bibliou, kde symbolizuje čistotu a pre kresťanov sa spája s pannou Máriou a inými sväticami.

Symbol ľalie je anjouovským (francúzskym) symbolom, a to zároveň bola aj vlajka „križiackych rytierov“, templári vznikli (a aj zanikli) práve vo Francúzsku.

Ľalia kedysi na starých mapách ukazovala správnu cestu, používali ju šľachtické rody.

Tri lupene znázorňujú 3 body skautského sľubu. Páska svornosti spája lupene, a znázorňuje spolupatričnosť všetkých skautov. Strelka ukazuje správny smer. Hviezdy, ktoré sú po okraji symbolizujú 5 a 5 bodov skautského sľubu. Bielu ľaliu obopína povraz, ukončený ambulančným uzlom ktorý symbolicky spája celý svet. Uzol nie je zatiahnutý, lebo dvere do sveta skautingu sú stále otvorené pre všetkých.

0