Horný tón

“Horné tóny“ oleja sú čo do arómy ľahké a svieže a vy ich rozoznáte ako prvé. Prevažujú medzi olejmi, ktoré sa odparujú rýchlejšie. Tvoria 5-20% parfumového koncentrátu.


0